Naziv firme:Mana moda d.o.o.
Skraćeno ime firme:Mana
Sjedište:Zavratnica 17, 10000 Zagreb
Telefon:+385 1 6184 482
Faks:+385 1 6184 447
E-pošta:[email protected]
Web stranica:http://www.mana.hr
Djelatnost:4771-trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama
OIB:94859931663
MBS:01629557
Transakcijski računi:

HR7323600001101587704

HR7623400091110290640