PRAVILNIK O ZAŠTITI  OSOBNIH PODATAKA I KOLAČIĆA

 

Poduzeće: MANA MODA  d.o.o., Zavrtnica 17, 10 000 Zagreb, Hrvatska (u nastavku MANA)

OIB: 94859931663

MBS 080426125, registrirana pri Trgovačkom sudu u Zagrebu

 

1.      UVOD

Kako nam je vaša sigurnost na prvom mjestu, želimo da znate da s vašim osobnim podacima postupamo pažljivo i u skladu s važećim zakonom, podložno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 / EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18, SL EU L119).

 

U nastavku objašnjavamo svrhe u koje prikupljamo vaše osobne podatke, pravnu osnovu za dobivanje osobnih podataka i kako možete kontrolirati te postupke i ostvariti svoja prava.

 

Voditelj obrade vaših osobnih podataka je tvrtka MANA MODA d.o.o. Zavrtnica 17. 10 000 Zagreb (u daljnjem tekstu MANA), OIB: 94859931663, MBS: 080426125, registrirana pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Naši računalni sustavi zaštićeni su tehničkim i organizacijskim mjerama od slučajnog ili nezakonitog pristupa, izmjena, otkrivanja ili širenja vaših podataka od strane neovlaštenih osoba te od slučajnog ili nezakonitog gubitka i uništenja osobnih podataka.

2.      VRSTE OSOBNIH PODATAKA I SVRHA NJIHOVE OBRADE

2.1. Prijavljivanjem ili registracijom MANA dobiva sljedeće osobne podatke: ime, prezime, e-mail adresu, adresu, telefonski broj i lozinku.

2.2. Prilikom kupnje u web trgovini MANA bilježi podatke o pojedinačnim kupnjama i to: ime i prezime, adresu, broj telefona, datum i vrijeme kupnje, sredstvo plaćanja, način plaćanja, način dostave, proizvode koji su predmet kupnje i druge podatke koji su potrebni za sklapanje ugovora ili izvršavanje ugovora i korištenje bilo kakvih pogodnosti. U slučaju da ste pristali na upotrebu naprednih kolačića, pohranjujemo broj povezan s korisničkim imenom za praćenje aktivnosti na web stranici. Također možemo pohraniti podatke dobivene korištenjem kolačića na vaš račun.

2.3. U slučaju mogućih povrata, pritužbi, jamstava i drugih potraživanja, dobivamo: ime i prezime, adresu, e-mail adresu, broj telefona, sadržaj potraživanja, datum podnošenja zahtjeva, način rješavanja potraživanja, datum kupnje, komunikacija s kupcem u vezi s potraživanjem, informacije o tome kako riješiti ili zaključiti zahtjev i druge informacije potrebne za rješavanje zahtjeva korisnika.

2.4. Ako želite prestati primati promotivni materijal, možete u bilo kojem trenutku opozvati privolu na adresi Mana moda d.o.o., Zavrtnica 17, 10000 Zagreb ili putem e-pošte na [email protected] . Bit ćete obaviješteni o mogućnosti otkazivanja i u svakom promotivnom oglasu koji primite.

2.5. Također prikupljamo osobne podatke kada se prijavite za e-novosti, komunicirate s nama na bilo koji drugi način, na primjer putem društvenih medija, kliknete na oglas koji imamo na našoj web stranici ili drugdje na internetu, zatražite informacije ili pomoć, dajete nam izjavu ili druge povratne informacije ili na posebnim promocijama, prijavite se na naše posebne ponude, sudjelujte u nagradnoj igri ili ispunite ankete.

2.6. Osobni podaci kupca mogu se dobiti i izravno putem pisane, telefonske i elektroničke komunikacije, u obliku različitih zahtjeva, komentara i komplimenata, putem društvenih mreža, kupovine putem interneta i sudjelovanja u nagradnim igrama. Takvi se podaci mogu koristiti i za legitimne interese, poput rješavanja pravnih sporova.

2.7. Podaci koje prikupljamo i pohranjujemo o vama mogu uključivati, osim gore navedenog: IP adresu, kriterije pretraživanja, povijest kupovine, odgovore na ankete, sudjelovanje u nagradnoj igri, vrstu preglednika koji koristite (preglednik je program koji koristite za pregledavanje web stranica kao što su Internet Explorer, Firefox ili Safari), vrijeme pristupa web stranici i koliko dugo URL (web mjesto s kojeg dolazite da pristupite našoj web stranici), jedinstveni identifikatori ćelijskih ID -ova telekomunikacijskih tornjeva koje vaš mobilni telefon koristi pri upotrebi usluge temeljene na lokaciji, na vašem mobilnom telefonu ili tabletu) i druge informacije o lokaciji fotografije (npr. GPS mjerenja), fotografije i drugi sadržaj koji podijelite s nama kada koristite naše usluge i druge podatke koje nam možete pružiti.

2.8. Ako nas pratite na platformama društvenih medija trećih strana, poput Instagrama, Facebooka itd., podaci koje date podliježu pravilima o privatnosti trećih strana.

2.9. Registracijom, kupnjom i korištenjem naših usluga pristajete na korištenje vaših osobnih podataka u skladu s Općim uvjetima poslovanja web trgovine MANA (www.mana.hr).

2.10. MANA prikupljene osobne podatke i gore naveden podatke koristi da:

          mogu riješiti sve pritužbe, povrate proizvoda ili probleme s plaćanjem;

          može s vremena na vrijeme zatražiti ispitivanje zadovoljstva kupaca ili pojedinačnih kupljenih proizvoda;

          može razvijati proizvode i usluge;

          može obavijestiti o ponudi MANE, događajima i pogodnostima (izravni marketing) putem odabranih komunikacijskih kanala i povezanih aplikacija;

          provodi marketinška istraživanja putem odabranih komunikacijskih kanala i srodnih aplikacija;

          može osigurati dosljednost podataka, statističku i tržišnu analizu i tržišne informacije;

          može provoditi studije i istraživanja;

          koristiti ih kada to zahtijeva zakon ili u vezi s pravnim postupcima ili sporovima.

3.      PRAVNA OSNOVA

Pravne osnove za prikupljanje osobnih podataka su:

          ugovor sklopljen između kupca i MANA -e (Uredba EU 2016/679, članak 6 / I, točka b), u slučaju kupnje u internetskoj trgovini;

          izričit pristanak (Uredba EU 2016/679, točka 6., točka a), u slučaju da kupac izvrši samo registraciju, a ne obavi kupnju;

          legitimni interes (primjenjivo pravo i Uredba EU 2016/679, članak 6. Točka f) u slučaju općeg izravnog marketinga (slanje općih oglasnih poruka i oglasnih poruka prilagođenih dobi, regiji ili spolu).

4.      PRAVA

Pojedinac može na adresu Mana moda d.o.o., Zavrtnica 17, 10000 Zagreb ili putem e-maila na adresu [email protected] :

      4.1. zahtijevati pristup podacima koji se na njega odnose. Svatko ima pravo dobiti potvrdu o tome obrađuju li se njegovi osobni podaci, koji se osobni podaci obrađuju i u koje svrhe se obrađuju. Dostavit ćemo vam kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za dodatne kopije koje zatražite možemo naplatiti razumnu naknadu, podložnu administrativnim troškovima. Kada podnesete zahtjev elektroničkim putem i ako ne zatražite drugačije, podaci će vam biti dostavljeni u elektroničkom obliku koji se obično koristi.

4.2. ostvarivati pravo na brisanje podataka. Svatko ima pravo na brisanje svojih osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja, a voditelj obrade ima obvezu izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako za to postoje razumni razlozi.

4.3. ostvarivati pravo na prenosivost podataka. Svatko čiji su osobni podaci prikupljeni ima pravo primiti sve osobne podatke koji se na njega odnose u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom obliku, te pravo prosljeđivanja tih podataka drugom voditelju bez osobnih podataka voditelja obrade, ometajući ga.

4.4. ostvarivati pravo na prigovor, pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Tamo gdje se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, pojedinac ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka u odnosu na svrhe takvog marketinga, uključujući stvaranje profila.

4.4.1. Pojedinac se može usprotiviti obradi:

          pisanim putem na adresu: Mana moda d.o.o., Zavrtnica 17, 10 000 Zagreb.

          pisanim putem e-maila na adresu: [email protected].

4.4.2. Na način iz prethodne točke nositelj može promijeniti i postavke u vezi kanala i srodnih aplikacija putem kojih želi primati obavijesti (kućna adresa, mobitel, e-mail adresa).

4.4.3. U slučaju prigovora ili promjene postavki kanala za obavijesti iz prethodne točke, MANA će spriječiti obavijest u roku od 30 (trideset) dana od primitka prigovora ili promjene postavki nositelja, ali ako je kampanja obavijesti pripremljena prije obrade prigovora ili promjenom postavki, postoji mogućnost da pojedinac ipak dobije konačnu obavijest.

4.5. Ostvarivati pravo na ispravak, u slučaju da su se promijenili podaci pojedinca koje je dostavio MANA-i, pojedinac je dužan obavijestiti o promjeni u roku od 30 (trideset) dana od promjene.

          Nositelj može promjenu pismeno obavijestiti na adresu Mana moda d.o.o., Zavrtnica 17, 10000 Zagreb

          ili putem e-maila na [email protected].

MANA će uzeti u obzir promjenu podataka poslanih e-poštom ili običnom poštom najkasnije 30 (trideset) dana od datuma primitka.

4.6. ostvarivati pravo na ograničavanje obrade. Svatko na koga se osobni podaci odnose ima pravo tražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u koliko postoje razumni razlozi za to.

        5.                  KONTAKTNA OSOBA ZA PODRUČJE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Kontaktna osoba za zaštitu osobnih podataka je dostupna na elektronskoj adresi [email protected].

6.      KORISNICI OSOBNIH PODATAKA

MANA ne prosljeđuje osobne podatke pojedinaca trećim stranama, osim:

          vanjskim izvođačima koji obrađuju podatke isključivo u ime, pod vodstvom i kontrolom MANA-e (npr. pozivni centri, pisači, reklamne agencije, pošte, dostava, usluge održavanja hardvera i softvera itd.),

          javnim tijelima na temelju obrazloženog pisanog zahtjeva za provođenje određenog postupka iz svoje nadležnosti ili u slučaju opravdanog interesa, poput podnošenja kaznene prijave u slučaju sumnje na kazneno djelo.

          ako se dokažu uz pisani osobni pristanak pojedinca.

7.            ROK ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Pohranit ćemo vaše osobne podatke dobivene na temelju ugovornog odnosa i pristanka u svrhe koje su u skladu sa pravnom osnovom za obradu osobnih podataka i obrađivati ih onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su podaci prikupljeni ili dok se privola ne povuče.

Pojedinac koji želi otkazati registraciju može nas obavijestiti putem e-maila: [email protected]. Po primitku zahtjeva za poništenje registracije, MANA će moći kontaktirati kupca radi provjere autentičnosti njegova zahtjeva, a zatim mu poslati konačnu potvrdu poništenja registracije. Zahtjev za odustajanje od prijave morate podnijeti s e -mail adrese na koju ste se registrirali. U roku od 15 dana od primitka zahtjeva korisnika za otkazivanje registracije, MANA će izbrisati podatke i obavijestiti kupca.

Pojedinac se može odjaviti u bilo kojem trenutku ili opozvati privolu s popisa primatelja e-novosti klikom na vezu za otkazivanje prijave na e-novosti koje ste primili (Odjava od prijave na e-novosti) ili otkazivanjem prijave za primanje e-novosti putem e-maila na: [email protected]  ili poštom na adresu Mana moda d.o.o., Zavrtnica 17,  10 000 Zagreb.

8.            KOLAČIĆI

8. .1. Pravna osnova

Temelj komunikacije je u smislu Uredbe (EU) 2016/679, u vezi s upotrebom kolačića i sličnih tehnologija za pohranu podataka ili pristup informacijama pohranjenim na korisnikovom računalu ili mobilnom uređaju.

Što su kolačići?

Kolačići su male datoteke koje su važne za rad web stranica, uglavnom radi poboljšanja korisničkog iskustva. Svaki put kada ponovno posjetite, web stranica će dobiti informacije o učitanom kolačiću i identificirati korisnika. Osim značajke poboljšanja korisničkog iskustva, njihova je svrha drugačija. Kolačići se također mogu koristiti za analizu ponašanja ili identifikaciju korisnika. Stoga razlikujemo različite vrste kolačića.

8.3. Nužno potrebni kolačići

Ove vrste kolačića dopuštaju upotrebu bitnih komponenti za pravilno funkcioniranje web stranice. Bez ovih kolačića usluge koje želite koristiti na ovoj web stranici ne bi radile ispravno (npr. prijava, kupnja, sigurnost …).

8.4. Iskusni kolačići

Ove vrste kolačića prikupljaju podatke o ponašanju korisnika na web stranici radi poboljšanja iskustvene komponente web stranice (npr. koje dijelove web stranice najčešće posjećuju …). Ovi kolačići ne prikupljaju podatke pomoću kojih bi se mogao identificirati korisnik.

8.5. Funkcionalni kolačići

Ove vrste kolačića omogućuju web stranici da zapamti neke od vaših postavki i izbora (korisničko ime, jezik, regija …) i pruža napredne, prilagođene funkcije. Ove vrste kolačića mogu vam omogućiti praćenje kampanja na web stranici.

8.6. Oglasni kolačići

Ove kolačiće najčešće koriste oglašavanje i društvene mreže (treće strane) kako bi vam prikazali ciljanije oglase, ograničili ponavljanje oglasa ili izmjerili učinkovitost kampanja. Ove vrste kolačića mogu vam omogućiti praćenje vaših mrežnih kampanja.

8.7. Kontrola kolačića

Sami se odlučite za korištenje kolačića. Uvijek možete ukloniti kolačiće i tako ukloniti svoju prepoznatljivost na mreži. Također, većinu preglednika možete podesiti tako da ne prihvaćaju kolačiće.

Za informacije o mogućnostima pojedinih preglednika predlažemo da pogledate postavke.

Web stranica koristi kolačiće kako bismo vam mogli pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije kao što su prepoznavanje posjetitelja po povratku na našu web stranicu, te pomažu našem timu razumjeti koji su dijelovi web stranice najzanimljiviji i najkorisniji.

Nužno potrebni kolačići su oni koji su prijeko potrebni za rad web stranice. Osim toga, koristimo ih i za zaštitu web stranice. Više možete pročitati u našim Pravilima privatnosti.

 Kolačići koje koristi web stranica www.mana.hr:

 Ime piškotka

Opis

Trajanje

woocommerce_cart_hash

Funkcionalnosni kolačić sistema

Woocomerc

Do kraja sesije

woocommerce_items_in_cart

Funkcionalnosni kolačić sistema

Woocomerc

Do kraja sesije

wp_woocommerce_session_

Funkcionalnosni kolačić sistema

Woocomerc

Do kraja sesije

wordpress_

Funkcionalnosni kolačić sistema

WordPress

Do kraja sesije

wordpress_logged_in_

Funkcionalnosni kolačić sistema

WordPress

Do kraja sesije

wp-settings-

Funkcionalnosni kolačić sistema

WordPress

Do kraja sesije

cookie_notice

Kolačić pamti vašu odluku o upotrebi kolačića

1 mjesec

_ga

Statistika pregledavanja internet stranice

2 godine

_utma

Statistika pregledavanja internet stranice

2 godine

_utmb

Statistika pregledavanja internet stranice

30 minuta

_utmc

Statistika pregledavanja internet stranice

Do kraja sesije

_utmt

Statistika pregledavanja internet stranice

10 minuta

_utmz

Statistika pregledavanja internet stranice

6 mjeseci

uid_atuvc

Ove kolačiće instaliraju treće strane koje objavljuju tipke za razmijenu informacija o društvenim mrežama na našoj web stranici(Google,Facebook)

2 godine

datr

Kolačić korisničkog profila(facebook)

2 mjeseca

wd

Kolačić korisničkog profila(facebook)

1 tjedan

fr

Kolačić korisničkog profila(facebook)

3 mjeseca

xs

Kolačić korisničkog profila(facebook

3 mjeseca

c_user

Kolačić korisničkog profila(facebook)

3 mjeseca

sb

Kolačić korisničkog profila(facebook)

18 mjeseci

dpr

Kolačić korisničkog profila(facebook)

1 tjedan

NID

Ciljano oglašavanje za Google stranice(Googlee)

6 mjeseci

SID

Sigurnosni kolačić Google računa(Google)

2 godine

HSID

Sigurnosni kolačić Google računa(Google

2 godine

IDE

Ciljano oglašavanje za Google stranice(Googlee

1,5 godina

AIND

Ciljano oglašavanje za Google stranice(Googlee

1,5 godina

DSID

Ciljano oglašavanje za Google stranice(Googlee

1,5 godina

FLC

Ciljano oglašavanje za Google stranice(Googlee

1,5 godina

AID

Ciljano oglašavanje za Google stranice(Googlee

1,5 godina

TAID

Ciljano oglašavanje za Google stranice(Googlee

1,5 godina

PREF

Postavljanje postavki za Google usluge

8 mjeseci

exchange_uid

Ciljano oglašavanje za Google stranice(Googlee

2 godine

UID

iProm

36 mjeseci

 

Ako želite omogućiti kolačiće naše web stranice pratite donje korake.

 

Google Chrome

1.      Kliknite »Alati ”pri vrhu preglednika i odaberite„ Postavke ”.

2.      Kliknite “Prikaži napredne postavke”, pomaknite se do odjeljka “Privatnost” i kliknite gumb “Postavke sadržaja”.

3.      Odaberite “Dopusti postavljanje lokalnih podataka”.

 

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0

1.      Kliknite »Alati« pri vrhu preglednika i odaberite »Internetne mogućnosti«, zatim kliknite na “Privatnost”.

2.      Provjerite je li vaša razina privatnosti postavljena na srednju ili nižu, što će omogućiti korištenje kolačića u vašem pregledniku.

3.      Postavljanje iznad srednje razine onemogućit će korištenje kolačića.

 

Mozilla Firefox

1.      Kliknite »Alati« pri vrhu preglednika i odaberite »mogućnosti”

2.      Zatim odaberite ikonu »Privatnost«. >

3.      Kliknite »Kolačići« i odaberite mogućnost »Dozvoli stranicama stvaranje kolačića «.

 

Safari

1.      Kliknite ikonu zupčanika pri vrhu vašeg preglednika i odaberite mogućnost »Postavke«.

2.      Kliknite »Privatnost«, zatim označite mogućnost »Onemogući uporabu kolačića trećih osoba i kolačića za oglašavanje «.

3.      Kliknite »Spremi«.

 

Kako upravljati kolačićima na Mac računalu Da biste omogućili kolačiće na našoj web stranici, slijedite korake u nastavku.

 

Microsoft Internet Explorer 5.0 na OSX -u

1. Pritisnite “Explorer” pri vrhu preglednika i odaberite “Podešavanje”.

2. Pomaknite se dolje do “Kolačići” u odjeljku “Primljene datoteke”.

3. Odaberite opciju “Nikad ne pitaj”.

 

Safari na OSX -u

1. Kliknite “Safari” pri vrhu preglednika i odaberite “Postavke”.

2. Pritisnite “Privatnost”, a zatim “Omogući upotrebu kolačića”.

3. Odaberite “Samo posjećene stranice”.

 

Mozilla i Netscape na OSX -u

1. Pritisnite “Mozilla” ili “Netscape” pri vrhu preglednika i odaberite “Postavke”.

2. Pomaknite se dolje do “Kolačići” u odjeljku “Privatnost i sigurnost “.

3. Odaberite “Dopusti kolačiće samo za izvornu web stranicu.”

 

Opera

1. Pritisnite “Izbornik” pri vrhu preglednika i odaberite “Postavke”.

2. Zatim odaberite “Opcije” i karticu “Napredno”.

3. Odaberite opciju “Omogući upotrebu kolačića”.

 

9.      WEB STRANICA

 

Neki podaci o vama mogu se prikupiti i kada posjetite web stranicu. Ti će se podaci obrađivati u posebne svrhe, o čemu ćemo vas obavijestiti najkasnije u vrijeme prikupljanja (npr. za web prodaju, pohranu popisa za kupnju). U tom slučaju, ako nam ne date određene podatke, to može ograničiti mogućnost kupnje putem Interneta ili smanjiti razinu iskustva u kupnji.

 

10.  OSTALE INTERNETSKE STRANICE

 

Stranice mogu sadržavati poveznice od stranica trećih strana. Ova se Pravila primjenjuju samo na ovoj stranici, pa je tako potrebno, kad posjetite druge stranice, pročitati Pravila o zaštiti privatnosti tih stranica.

 

 

11. SUDJELOVANJE U PROCESU ZAPOŠLJAVANJA

 

Prilikom prihvaćanja vaše prijave tijekom procesa zapošljavanja u tvrtki, zamolit ćemo vas za neke podatke o vama, kako bismo mogli ocijeniti vašu prijavu. Kao dio procesa selekcije i zapošljavanja, vaši osobni podaci mogu biti dostupni našim pružateljima usluga, to su pretežno suradnici za IT sustave putem kojih se vrši postupak selekcije i zapošljavanja, kao dio podrške i održavanja ovih sustava. Vaše ćemo podatke, ako nam date privolu, čuvati u vremenskom periodu od 60 dana od opravljenog razgovora.

 

 

 

12. RADIONICE, NATJECANJA, LUTRIJE

 

Od sudionika u takvim događajima možemo zatražiti neke osobne podatke, kako bismo efikasno odradili same događaje i ispunili obveze koje zakon nalaže, kao što je, primjerice, dodjela nagrada. Kad od vas zatražimo osobne podatke, informirat ćemo vas o svrsi obrade podataka i vašim pravima. Podaci prikupljeni za potrebe ovih događaja najčešće se čuvaju do završetka događaja, izuzev u slučajevima kad će ih biti nužno čuvati u skladu s mjerodavnim pravom (npr. informacije o dodijeljenim nagradama). Kad organiziramo takve događaje, često koristimo pomoć vanjskih tvrtki. U ovom će slučaju to biti, primjerice, agencije specijalizirane za organizaciju takvih događaja ili suorganizatori događaja.

 

 

13. OSTALI OSOBNI PODACI KOJE NAM DAJETE

 

Možete nam dobrovoljno dati podatke o vašem osobnom izboru po pitanju proizvoda, razlozima za kupovinu određenih proizvoda, podatke o vašoj obitelji i načinu života – s pomoću kojih možemo saznati više o vašim izborima u vezi s kupovinom i dodatno unaprijediti vaše iskustvo kupovine.

 

Osim toga, ove ćemo podatke dobiti i ako se registrirate ili iskoristite posebne ponude, kupone za popust ili druge promocije.

U svakom od navedenih slučajeva nastojat ćemo vam pružiti pouzdane informacije u vezi s obradom podataka.

 

 

14. POVJERENIK ZA INFORMACIJE

 

Svaki pojedinac ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu. Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj je povjerenik za informacije.

 

 

15. KONTAKT

 

Za sva pitanja dostupni smo na e-mail adresi [email protected]  ili poštom na adresu Mana moda d.o.o., Zavrtnica 17, 10 000 Zagreb.

 

 

 

Ožujak 2024                                                                                            Mana moda d.o.o.