Naziv firme:MANA moda d.o.o.
Skraćeno ime firme:Mana
Sjedište:Zavrtnica 17, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon:+385 1 6184 482
Faks:+385 1 6184 447
E-pošta:[email protected]
http://www.mana.hrhttp://www.mana.hr
Djelatnost:4771-trgovina na malo odjećom u specijaliziranim
OIB:94859931663
MBS:01629557
Transakcijski računi:HR7323600001101587704
HR7623400091110290640