Pomoć pri narudžbama – od ponedjeljka do petka, od 8:00 do 16:00


01 6197 654

[email protected]

Mana Moda d.o.o.

Zavrtnica 17
10 000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 6197 655
E-pošta: [email protected]
IMATE PITANJE

KONTAKTIRAJTE NAS

    Informacije o obradi osobnih podataka

    Vaše osobne podatke će na podlozi zakonitog interesa (komuniciranje sa strankama i javnošću) koristiti Mana moda d.o.o., 10 000 Zagreb, Zavrtnica 17, za namjenu odgovora na vaše pitanje. Vaše osobne podatke ćemo sačuvati do završetka naše komunikacije i nakon toga ih izbrisati. Vaše osobne podatke može obrađivati i naš davatelj informatičkih usluga gdje je smještena naša web stranica i s kojim Mana moda d.o.o. ima sklopljen ugovor o obradi osobnih podataka. Već prije same komunikacije možete zahtijevati brisanje vaših osobnih podataka, bez da takav zahtjev utječe na zakonitost obrade do njenog prekida. U vezi obrade osobnih podataka imate pravo dostupa do svojih osobnih podataka, pravo ispravka te ograničenja obrade. Ukoliko mislite da vaša prava ne izvršavamo korektno, možete uputiti tužbu Informatičkom opunomoćeniku Republike Hrvatske. Više informacija možete pročitati u našem Pravilniku o zaštiti osobnih podataka.